Slovenská asociácia rybníkového hokeja, o.z.

Sme Slovenská asociácia rybníkového hokeja vznikajúca na podklade úspešného projektu Hokejový sen v Čechách. Slovenská asociácia rybníkového hokeja disponuje od spoločnosti WORLD POND HOCKEY CHAMPIONSHIP, Inc. exkluzivitou na organizáciu majstrovstiev na Slovensku a výberu troch najúspešnejších hokejových celkov reprezentujúcich v zahraničí miestny rybníkový hokej. 

Sídlo
Švábska 6728/51, 080 05, Prešov

IČO
52083551

Tel.kontakt
+420 730 629 716, +1 902 401 5990

E-mail
info@hokejovysen.cz