MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V RYBNÍKOVOM HOKEJI 2020

Termín

3. - 5. januára 2020

PÁ - 18:00 - 22:00, SOB - 08:00 - 20:00,

NE - 10:00 - 16:00

Miesto

ICE Aréna Lamač 

Výška štartovného

439, -€ (základní) 
*264, -€ (pre členov asociácie - žiadosť); platí do 31.03.2019

*352, -€ (pre členov asociácie - žiadosť); platí do 31.07.2019
- zvýhodnená cena platí, iba ak je každý hráč členom asociácie

Registrácia

formulár
Štartovné
suvenýr shop

Podmienky účasti na Kvalifikácii

  1. Každý hráč týmu nejpozději ke dni počátku mistrovství musí mít 19 let.
  2. Každý hráč se účastní Mistrovství po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasí s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se bude řídit.
  3. Každý hráč si je vědom zvýšeného nebezpečí vzniku poranění. Byl poučen a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Bude dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda vznikne.
  4. Každý hráč tímto způsobem stvrzuje, že souhlasí a plně respektuje pravidla na základě, kterých budou probíhat všechny zápasy Mistrovství.
  5. Každý hráč plně respektuje postavení a pokyny pozorovatele, který dozírá na průběh zápasu.
  6. Každý tým (5 hráčů) je povinen mít vlastní dresy, a to v bílé a tmavé variantě. Tým souhlasí s tím, že případné finále odehrá v pořadatelem přiděleném drese.
  7. Každý tým nastupuje k zápasu na základě časového harmonogramu, který obdrží od organizátora.
  8. V případě zájmu se může tým účastnit obou kvalifikačních kol jak v Praze, tak v Bratislavě s nárokem pouze na jedno (lepší) postupové místo.
  9. Počet zápasů v základní části je 4-6 v závislosti na počtu účastníků mistrovství.

  Herní systém

  Rozlosování, tj. konkrétní rozpis zápasů jednotlivých týmů, se sestaví den po konečném termínu uhrazení záloh startovného. 

  Startovné

  1. Startovné bylo stanoveno ve výši 439, -€, ev. 264, -€ (pro členy asociace do 31.03.2019), ev. 352,-€ (pro členy asociace do 31.07.2019).
  2. Každý tým (nečlenové asociace) ke dni 30. 11. 2019 je povinen mít uhrazenou zálohu startovného ve výši 220, -€ a to nákupem produktu Záloha na startovné v internetovém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství. Tým, který nebude mít uhrazenou zálohu startovného, svou účast přenechává týmu, který se přihlásil v pořadí jako další tým a další. Maximální kapacita turnaje je 40 týmů. V případě, že k horeuvedenému dni bude mít uhrazeno více týmů jako je toto číslo, rozhoduje pořadí přihlášení na turnaj, tj. bere se prvních 40 týmů, které uhradili zálohu. Zvyšným týmům se záloha vrací, a to nejpozději ke dni začátku turnaje.
  3. Každý tým se zavazuje, že nejpozději do prvního zápasu na turnaji bude mít uhrazen doplatek startovného ve výši 219 -€, a to nákupem produktu Doplatek na startovné v elektronickém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství nebo hotovostí na místě, jinak se jeho účast na turnaji ruší.
  4. Startovné pro členy asociace je splatné ve výši 264, -€ bez možnosti částečné úhrady, a to do 31.03.2019. Ev. 352, -€ bez možnosti částečné úhrady, a to do 31.07.2019.
  5. U každého nákupu startovné do poznámky u všech úhrad vždy uvádějte jméno týmu. V případě nákupu plného startovného nevzniká potřeba žádneho doplatku.

  Herní systém 1. Mistrovství

  V prvním  ročníku se základní herní systém skládal z 10 týmů, které byly rozděleny do 2 divizí, a to tak, že v každé z nich bylo 5 týmů. Každý tým v každé divizi neodehrával zápasy ve vlastní divizi, ale s jinou divizí. Divize A proti B. Pořadí týmu ve vlastní divizi je určeno dle součtu bodů (skóre, los), které získáva proti týmům z jiné divize. Každý tým odehrál v základní části 5 zápasů. Do playoff postoupilo 8 týmů (4 nejlepší týmy z každé divize) a 4 nejlepší týmy z ostatních.

  Ocenění vítězům

  1. Týmu, který se umístí na 1. místě v Kvalifikaci bude ze strany pořadatele uhrazeno startovné, zabezpečeny cestovné náklady (zpáteční letenky) a ubytování (dle výběru pořadatele) na Mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě, které se bude konat v únorovém termínu 2020 a to pouze a jedině za účelem plnohodnotné účasti na uvedené události (bude předmětem jednotlivé smlouvy). Nebude-li ze strany týmu taková možnost využita je kapitán povinen to sdělit neprodleně pořadatelům akce (maximálně však ke dni nadcházejícím po konci kvalifikace).
  2. Každému týmu, který se umístí na 2. místě nebo na 3. místě v Kvalifikaci bude ze strany pořadatele uhrazeno startovné a umožněno účastnit se na základě vlastní investice na Mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě, které se bude konat v únorovém termínu 2020, a to pouze a jedině za účelem plnohodnotné účasti na uvedené události (bude předmětem jednotlivé smlouvy). Nebude-li ze strany týmu taková možnost využita je kapitán povinen to sdělit neprodleně pořadatelům mistrovství (maximálně však ke dni nadcházejícím po konci kvalifikace).

  V Halifaxu dne 01.04.2019

  Pořadatelem události je Slovenská asociácia rybníkového hokeja, o.z. 

  World Pond Hockey Championship Official Qualifying Event