MISTROVSTVÍ ČESKA V RYBNÍKOVÉM HOKEJI 2020 

Termín

leden 2020

PÁ - 16:00 - 22:00, SOB - 08:00 - 22:00,

NE - 08:00 - 20:00

Místo

Praha

Výše startovného

10.990, -Kč (základní);

Registrace - formulář

Startovné - suvenýr shop

V rámci MČR se uskuteční ženské mistrovství České republiky v rybníkovém hokeji

Podmínky účasti na Kvalifikaci 

  1. Každý hráč týmu nejpozději ke dni počátku mistrovství musí mít 19 let.
  2. Každý hráč se účastní Mistrovství po celou dobu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a souhlasí s řádem, bezpečnostními pravidly a pokyny organizátorů, kterými se bude řídit.
  3. Každý hráč si je vědom zvýšeného nebezpečí vzniku poranění. Byl poučen a o svých povinnostech, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Bude dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda vznikne.
  4. Každý hráč tímto způsobem stvrzuje, že souhlasí a plně respektuje pravidla na základě, kterých budou probíhat všechny zápasy Mistrovství.
  5. Každý hráč plně respektuje postavení a pokyny pozorovatele, který dozírá na pr ůběh zápasu.
  6. Každý tým (5 hráčů) je povinen mít vlastní dresy, a to v bílé a tmavé variantě. Tým souhlasí s tím, že případné finále odehrá v pořadatelem přiděleném drese.
  7. Každý tým nastupuje k zápasu na základě časového harmonogramu, který obdrží od organizátora.
  8. V případě zájmu se může tým účastnit obou kvalifikačních kol jak v Praze, tak v Bratislavě s nárokem pouze na jedno (lepší) postupové místo.
  9. Počet zápasů v základní části je 4-6 v závislosti na počtu účastníků mistrovství.

  Herní systém

  Rozlosování, tj. konkrétní rozpis zápasů jednotlivých týmů, se sestaví den po konečném termínu uhrazení záloh startovného.

  Startovné

  1. Startovné bylo stanoveno ve výši 10.990, -Kč, (úhrada do 30.11.2019), 
  2. Každý tým (nečlenové asociace) ke dni 30. 11. 2019 je povinen mít uhrazenou zálohu startovného ve výši 5.990, -Kč a to nákupem produktu Záloha na startovné v internetovém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství. Tým, který nebude mít uhrazenou zálohu startovného, svou účast přenechává týmu, který se přihlásil v pořadí jako další tým a další. Maximální kapacita turnaje je 40 týmů. V případě, že k horeuvedenému dni bude mít uhrazeno více týmů jako je toto číslo, rozhoduje pořadí přihlášení na turnaj, tj. bere se prvních 40 týmů, které uhradili zálohu. Zvyšným týmům se záloha vrací, a to nejpozději ke dni začátku turnaje.
  3. Každý tým se zavazuje, že nejpozději do prvního zápasu na turnaji bude mít uhrazen doplatek startovného ve výši 5.000 -Kč, a to nákupem produktu Doplatek na startovné v elektronickém obchodě se suvenýry oficiálního webu Mistrovství nebo hotovostí na místě, jinak se jeho účast na turnaji ruší.
  4. U každého nákupu startovné do poznámky u všech úhrad vždy uvádějte jméno týmu. V případě nákupu plného startovného nevzniká potřeba žádneho doplatku.
  5. Ve vyjímečných případech může být týmu schválena individuální žádost (nutno zaslat žádost zde info@hokejovysen.cz) týmu o rozložení startovného na 4 splátky. Minimální výše splátky je stanovena na 2.748, -Kč. První dvě splátky dohromady ve výši 5.496, -Kč je povinen tým uhradit do 30.11.2019. Zbylé splátky je nutno uhradit do data mistrovství, ev. na místě. 

  Herní systém 1. Mistrovství

  V prvním a druhém ročníku se základní herní systém skládal z 24 týmů, které byly rozděleny do 4 divizí, a to tak, že v každé z nich bylo 6 týmů. Každý tým v každé divizi neodehrával zápasy ve vlastní divizi, ale s jinou divizí. Divize A proti B, C proti D. Pořadí týmu ve vlastní divizi je určeno dle součtu bodů (skóre, los), které získáva proti týmům z jiné divize. Každý tým odehrál v základní části 6 zápasů. Do playoff postoupilo 12 týmů (3 nejlepší týmy z každé divize) a 4 nejlepší týmy z ostatních.

  Ocenění vítězům

  1. Týmu, který se umístí na 1. místě v Kvalifikaci bude ze strany pořadatele uhrazeno startovné, zabezpečeny cestovné náklady (zpáteční letenky) a ubytování (dle výběru pořadatele) na Mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě, které se bude konat v únorovém termínu 2020 a to pouze a jedině za účelem plnohodnotné účasti na uvedené události (bude předmětem jednotlivé smlouvy). Nebude-li ze strany týmu taková možnost využita je kapitán povinen to sdělit neprodleně pořadatelům akce (maximálně však ke dni nadcházejícím po konci kvalifikace).
  2. Každému týmu, který se umístí na 2. místě nebo na 3. místě v Kvalifikaci bude ze strany pořadatele uhrazeno startovné a umožněno účastnit se na základě vlastní investice na Mistrovství světa v rybníkovém hokeji v Kanadě, které se bude konat v únorovém termínu 2020, a to pouze a jedině za účelem plnohodnotné účasti na uvedené události (bude předmětem jednotlivé smlouvy). Nebude-li ze strany týmu taková možnost využita je kapitán povinen to sdělit neprodleně pořadatelům mistrovství (maximálně však ke dni nadcházejícím po konci kvalifikace).

  Ve Winnipegu dne 16.09.2019

  Pořadatelem události je Česká asociace rybníkového hokeje, z.s.

  World Pond Hockey Championship Official Qualifying Event