STANOVY

Prečítajte si stanovy Slovenskej asociácie rybníkového hokeja. Viz nižšie.

ŽIADOSŤ O ČLENSTVO

Staňte sa za 100, -Kč (4, -€)/ročne členom SARH, spolupodieľajte sa na fungovaní asociácie a čerpajte dalšie výhody. Možnost aktívneho alebo pasívneho členstva. IBAN:
SK1983300000002700811006, do poznámky vždy uvádzajte meno a priezvisko.