3 YEARS 4 MEDALS

2018 - 2019 - 2020

CZECH & SLOVAK TEAMS RANKING

2018 - 2019 - 2020

HOKEJOVY TIM

Presov, Slovakia

65

2018

HC SKULLS HLINSKO

Pusta Kamenice, Czech Republic

26

2018

HC VLTAVIN

Prague, Czech Republic

9

2018

S T A R Y  P U S K Y 

Z d a r  N a d  S a z a v o u ,  C z e c h  R e p u b l i c 

1

2018

PRAGUE ICE LADIES

Prague, Czech Republic

6

2019

BRATISLAVA BLIZZARDS

Bratislava, Slovakia

Top 16

2019

HC OSTRAVA CAPITALS

Ostrava, Czech Republic

Top 32

2019

PRVNI LAJNA

Osek nad Becvou, Czech Republic

17

2019

CZECH LIONS

Chomutov, Czech Republic

Top 16

2019

F R O S T Y S H O T S  

B r a t i s l a v a , S l o v a k i a

2

2019

C A P T A I N S  N A M E S T 

N a m e s t  N a d  O s l a v o u ,  C z e c h  R e p u b l i c

1

2019

PRAGUE ICE LADIES 

Prague, Czech Republic

5

2020

BRATISLAVA BLIZZARDS

Bratislava, Slovakia

16

2020

CAPTAINS NAMEST

Namest nad Oslavou, Czech Republic

10

2020

PRVNI LAJNA

Osek nad Becvou, Czech Republic

7

2020

DIPLOMATIKOS

Bratislava, Slovakia

6

2020

4312 NEZASTAVIS

Strakonice, Czech Republic

5

2020

F R O S T Y  S H O T S 

B r a t i s l a v a ,  S l o v a k i a

2

2020