2019

Slovak Pond Hockey Championship Teams

CAPTAINS NAMEST

NAMEST NAD OSLAVOU, CZECHIA

1

FROSTYSHOTS

BRATISLAVA

2

FISHERMANN BA

BRATISLAVA

3

BRATISLAVA BLIZZARDS

BRATISLAVA

4

UMB HOCKEY TEAM

BANSKA BYSTRICA

FLYERS

VSETIN, CZECHIA

HC BASTR

BRNO, CZECHIA

IHC HLINSKO

HLINSKO, CZECHIA

HC CTIDRUZICE

CTIDRUZICE, CZECHIA

RUMPR-CIMPR-CAMPRI

BZENEC, CZECHIA